august 2011

Svimlende metaperspektiv

Vi kan betrakte verden på flere måter, gi virkeligheten ulike sammenhenger. Vårt perspektiv gir en dybdevirkning i våre opplevelser, og denne endres avhengig av vår synsvinkel. Det er vanlig å ski...

Hjernevasking, hva er egentlig det?

Begrepet "hjernevask" kan spores tilbake til 1950, og ble opprinnelig brukt for å beskrive teknikker det maoistiske Kina brukte for å endre tankegangen til reaksjonære borgerne og krigsfanger.Men t...

Anonymitetsmulighet er et viktig prinsipp i et demokrati

Vi lærer at vi lever i et demokrati, og at vi har ytringsfrihet. Men hvor sant er det? Jeg var tidlig samfunnsintressert, og sendte mange leserinnlegg til lokalavisa, men opplevde å sjelden komme ...

Hvem er de høyre-ekstreme?

Metadebatten om hvordan ytringsfriheten i Norge har vært, og bør være, er preget av uforstand fra mange hold, og lettvinte løsninger. Behovet for å legge skyld på andre enn Breivik er ster...

Norgesdynastiet?

Falscon Crest eller Dallas-syndromet i Norsk helsepolitikk? Internett gir store muligheter å undersøke ulike problemstillinger, få flere perspektiv, og jeg har studert store mengder med sy...
hits