demokrati og ytringsfrihet

Ytringsfrihet igjen

Våre forfedre kjempet frem ytringsfrihet. Det har vært en lang prosess å få den til hva vi har idag, og fortsatt er det mange områder som er i konfliktområdet mellom talefriheten og ulike regulerin...

Dagsrevyens konspirasjonsinnslag 16 september -11

Jeg satte lørdagsvinen litt i vranghalsen når innslaget om Hans Gaarders foredrag om ulike forhold rundt 11 september kom på skjermen. At NRK og Dagsrevyen er kjøpt og betalt, og har sviktet sin et...

Når lovens lange arm er en voldelig sadist

"Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike på 1700-tallet, og er avledet fra det greske ordet...

Hjernevasking, hva er egentlig det?

Begrepet "hjernevask" kan spores tilbake til 1950, og ble opprinnelig brukt for å beskrive teknikker det maoistiske Kina brukte for å endre tankegangen til reaksjonære borgerne og krigsfanger.Men t...

Anonymitetsmulighet er et viktig prinsipp i et demokrati

Vi lærer at vi lever i et demokrati, og at vi har ytringsfrihet. Men hvor sant er det? Jeg var tidlig samfunnsintressert, og sendte mange leserinnlegg til lokalavisa, men opplevde å sjelden komme ...

Hvem er de høyre-ekstreme?

Metadebatten om hvordan ytringsfriheten i Norge har vært, og bør være, er preget av uforstand fra mange hold, og lettvinte løsninger. Behovet for å legge skyld på andre enn Breivik er ster...

Prinsessen forsøkt målbundet, igjen...

Jeg har nå fulgt hetsen mot Mærtha Louise over lang tid, og blir stadig mer stolt over vår modige og dedikerte Prinsesse. Det siste nå er hennes uttalelse om å sende engler til katastrofeområdene ...

Et forslag som avslører velgeres myndighet og påvirkningskraft

Valgforsker Aarebrot begrunner ønsket om 12 åringer til valg er pga alderfordelingen i samfunnet. Men jeg mener at et slikt forslag viser hvor arrogante myndighetene er i forhold til demokratiet....

Angiveri pga sterke meninger og argumentasjon

Det påstås at vi lever i et fritt samfunn. Men når jeg skulle logge på min artistkonto på Facebook idag oppdaget jeg hvor lite det er en realitet. Etter deltakelse på gruppa FB-partiet fikk jeg end...

Demokratiets udemokratiske ansikt

Oljeordførene med Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) i spissen svikter alle sine velgere ved å troppe opp på statsministerens kontor med krav om å åpne for oljeleting i Lofoten og Vesterålen. I før...

Politiet hentet ut informasjon om 7000 norske bloggere

To bloggere har uttalt seg kritisk til en høyre-ekstremistiske gruppe i Italia. Italienske myndigheter krevde utlevering om personopplysninger. Dermed hentet likegodt politiet ut info om alle som v...

Den lille konspirasjonen

Vi møter det allerede som nyfødte, våre foreldre konspirerer for å få oss å sove og spise og oppføre oss bra. Skoleverket fortsetter, og har mye ansvar for hvordan den oppvoksende slekt skal tenke ...

Kategorier

Arkivhits