Retten til egen kropp kontra sexkjøpsloven1 januar 2009 inntrådte sexkjøpsloven i Norge. For å ikke krenke de prostituerte ytterligere og sannsynligvis bryte noen menneskerettighetsprinsipper, gjorde man det altså ikke forbudt å selge sex, men var snedige nok å rette det juridiske ansvar over på kjøper. Men i realiteten er det jo de prostituerte som må ta høyde for at skal de få sine penger så må kjøper vernes og holdes utenfor bøteleggingsrisiko.

De politisk korrekte jublet, og hjelpeorganisasjonene fikk en kledelig pott å bruke til sine organisasjoner. Nå skulle man ut å redde de prostituerte fra sexhandel, med fullstendig legalitet og moralistisk begrunnet i lovverket.

Det var en viss debatt i forkant, man argumenterte bl.a med at ved kriminalisering går bare trafikken mer under jorden, og blir verre og farligere. Politiet blir en fiende som kan stå parat å ta hver ny kunde, istedenfor å huke tak i de kundene som er farlige.

Man diskuterte også hvilken rett myndighetene har til å bestemme over hvilke disponeringer enkeltmennesket gjorde over sin kropp.

Hva er egentlig forskjellen på å selge sex en halvtime og å gifte seg til økonomisk trygghet? Er antall sexpartnere det avgjørende, eller om pengene betales kontant på labben istedenfor via ekstra husholdningspenger? Kan man til og med tenke seg til at den prostituerte kan ha en større frihet enn kjøpehustruen?

Noen er mer eller mindre luksusprostituerte. Ved eskortetjenester velger kvinner selv om de vil gå videre med sex. Annonsene sier rett ut at eskorten selv bestemmer prisen. Men dette er vel overklassen som vet å sikre seg?

Det er ikke utenkelig at noen syns prostitusjon er en helt ok måte å tjene til livets opphold, eller å spe på budsjettet. Den "nymfomane horen" er kanskje ikke veldig vanlig, men finnes garantert. At synet på sex er forskjellig vet vi.

Prostitusjon kalles gjerne verdens eldste yrke, men kvinner har nok brukt sex opp gjennom årtusendene for å oppnå mange ulike fordeler, ikke bare penger. Det å "ligge seg til en karriere" er jo også en form for prostitusjon.

Hugh Heffner, "et ikon for den seksuelle revolusjonen og for personlig frihet",  har gitt flerfoldige "elskerinner" en flying start.

Så hvor setter man grensen på hvilken seksuell handling som er lov i forhold til betalingsmiddel? Hvor mange drinker kan man spandere på noen før det blir ulovlig å ha sex etter sexkjøpsloven? Justisdepartementet setter grensen ved blomster;

Stavangeravisen; "Det er ikke ulovlig å selge sex. Men den som kjøper sex, kan bli pågrepet og fengslet. Han kan bli utsatt for ransakinger hjemme og på jobben og kan bli utsatt for at telefonsamtaler avlyttes. Det blir også ulovlig å forsøke å kjøp, selv om det ikke blir noe av handelen. Det fremgår av Justisdepartementets tolkninger  av den nye loven.

Også seksuelle handlinger, som masturbasjon og "bruk av gjenstander til dette" blir forbudt om det er den prostituserte som utfører handlingene. Det blir også forbudt om man betaler en prostituert til å bruke en vibrator på seg selv.

En mann kan heller ikke føre "sitt blottede lem mellom en kvinnes lår til det blir sædavgang". Det vil være i strid med loven.

Beføling av andres kjønnsorgan eller bryst er også forbudt hvis det skjer mot betaling.

Ved sex-kjøp må det foreligge betaling. Spørsmålet er hva som er betaling? Her har Justisdepartementet valgt å gi blomster som betaling etter et samleie, det er forbudt. Men departementet er også kommet til at små "gaver som ytes i forbindelse med seksuelt samvær normalt vil falle utenfor".

Det vil fremdeles være lovlig å se striptease. Det vil heller ikke være ulovlig å delta i innspilling av pornofilm, selv om det er mot betaling."

Det er altså fortsatt lovlig å selge sin kropp hvis det skjer innenfor bildemedium. At en slik eksponering kan få store konsekvenser er det vel ikke tvil om, men for noen er det et uttrykk for deres frihet påstås det, som f.eks muslimske Sila Sahin begrunner sin Playoy-opptreden med.Et annet moment som "prostitusjonsmotstandere" ofte overser totalt er at de fleste prostituerte sannsynligvis er menn. Det er heller ikke bygget opp noe hjelpeorganisasjon for dem. Kanskje mest fordi de stort sett trives godt i jobben sin, men "vanskeligstilte menn" er heller ikke et fokus for hjelpearbeid generelt, og vi venter fortsatt på at seksuelt misbrukte menn skal få et krisesenter i Norge...

Så var det de som er offer for hallik og menneskehandelen da. De utenlandske horene som "forsøplet" bybildet. Sexkjøpsloven har ihvertfall fått de vekk så vi slipper å se de i våre paradegater. Men prostitusjonen har aldri vært så omfattende som nå. Når Bjørg Tørresdal, som stod i spissen for å innføre sexlova, ble konfrontert med at sexloven har det gjort det verre for de prostituerte, mente hun at det var noe vi måtte leve med.

Daglig leder på Natthjemmet Gudmund Johnsen Wisløff mener at også livet for norske prostituerte kvinner er blitt vanskeligere etter sexkjøpsloven; "- Sexkjøpsloven fører til at kvinnene nå oppfordrer til kriminelle handlinger. Det gjør det mer farefullt å plukke opp kunder på gata fordi det må skje veldig kjapt. Dermed blir de rammet av loven, selv om dette ikke var intensjonen. Før kunne politiet være en alliert. Nå må kvinnene forsvare kundene ? de er jo næringsgrunnlaget. I stedet for å få hjelp, frykter kvinnene nå makthaverne, sier han."

PRO-senteret mener at sexkjøpsloven ikke har hjulpet de prostituerte, men statssekretær Astrid AAs Hansen (AP) sier til TV2; "Den erfaringen vi har er at det er blitt færre som kjøper seksuelle tjenester. Men vi ser at vi har en utfordring særlig med innemarkedet." 

Målet er altså å uroe og kriminalisere markedet. Evalueringen over den svenske sexkjøpsloven, som har vært virksom i ti år, får lederen i Ottar Stavanger Randi Mobæk å juble. Men hvor reellt er fakta når politiet har det som laveste prioritet? Og er det egentlig, med dagens kriminalitetsutvkling, vettig å bruke politiressurs på om folk betaler for sexen eller ikke?

Å ta bakmenn for hallikvirksomhet og menneskehandel var mulig også før sexkjøpsloven. Og en viktig jobb! Men her må man også se fattigdomsbildet. Dette er egentlig en form for sexturisme. Bare det at selgerne kommer hit, og ikke holder seg "i syden".  Sexselgere er i all hovedsak offer for ekstrem fattgdom og nød. Når vi forbyr deres eneste reddning svikter vi dem totalt.

Men denne loven gjorde det alltså nå mulig å pågripe og fengsle sexkjøperen, ransake hjem og arbeidsplass og avlytte telefonsamtaler. Det inkluderer også hvis noen er for ivrige i kjøp av blomster til den man har hatt sex med. Og her ser vi i konsekvens hva denne lovteksten kan brukes til. Regulering av folks sex bør være godt begrunnet, og jeg vil påstå at denne loven er en krenkelse mot mennesker. Som kvinne og uten prostitusjonserfaringer (bortsett fra å ha fått blomster noen ganger etter sex), vil jeg mene at den feminismebevegelsen som står for dette øyeblikkelig skal gå hjem og tenke over sine projisjeringer. 

Loven er en maktfaktor. Loven definerer hva som er ulovlig, dvs. så forkastelig moralsk sett at det er forbudt og straffbart. Prostituerte har i alle tider blitt fordømte av lokalmiljøet, stigmatiserte og på andre måter vært ekskluderte fra besteborgeriet. I noen samfunn har man sett at fattigdommen har vært så stor at prostituerte har fått en akseptabel rolle. Men når man nedfeller forbud mot hvordan et voksent enkeltindivid privat kan disponere sin kropp på en frivillig måte så går man over en viktig etisk grense. Retten til å bestemme over min egen kropp er et grunnleggende meget viktig prinsipp, som ikke må krenkes.

Holdninger, skikk og bruk og allmenn bra oppdragelse skal gi våre barn etisk utrustning til å leve gode liv med bra sosial kompetanse og forståelse for virkelighetens krav til tilpasning, men vi skal ikke forby andres valg såfremt det ikke skader andre. De prostituerte har helt klart et marked i samfunnet. Sålenge det er frivillig fra selger og kjøper kan jeg ikke se noen grunn til at myndighetene har legal rett til å forby en slik transaksjon.

Vi skal dessuten rehabilitere de som ikke har klart å samfunnsosialisere seg mest mulig optimalt, og vektleggingen av et inkluderende og tolerant samfunn er ekstremt viktig for å få disse opp på et positivt ressursnivå. Da skal vi ikke kriminalisere dem mer enn høyst nødvendig.

Kanskje horene, mannlige og kvinnelige, faktisk også gjør et viktig jobb. Vi vet at noen kan bli gående rundt som sexuelle udetonerte bomber, og skape mye uhygge rundt seg. De fleste kvinner setter den psykologiske og emosjonelle relasjonen forut for sexakten høyt, men det finnes endel menn som rett og slett ikke klarer å rekke opp til det. Det er ikke uvanlig at folk har Ons, er det virkelig så mye verre om den ene parten får litt penger for umaken? Visst, man bør ikke selge seg for det ødelegger sjelslivet. Men hva med de som allerede har et ødelagt sjelsliv? Som syns det er en egnethet for yrkesutøvelsen, og dessuten som selvstendige over seg selv, egen økonomi, og egen kropp? Som kanskje til og med har kjæreste som aksepterer jobben? Hva gjør det om hun hjelper den MS syke ungkaren eller mannen til den frigide middelaldrende med stort behov for nærhet?

I solidaritet med fattige kvinner i verden som må selge sin kropp for å brødfø sine barn, er jeg også imot denne loven.

 Den totalitære stat, Wikpedia;

Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv der hvor det er mulig. Totalitarisme kjennetegnes som regel av et sammenfall av autoritært styre (hvor vanlige borgere har liten innflytelse over politikken) og ideologi (et omfattende sett av verdier som fremmes av myndighetene for å styre det meste, om ikke alt, av offentlig og privat liv).

Totalitære regimer eller bevegelser opprettholder politisk makt gjennom allomfattende propaganda som spres gjennom statskontrollerte massemedier, ett parti som ofte preges av persondyrkelse, statlig kontroll over økonomien, regulering og innskrenkning i ytringsfrihet, masseovervåkning og omfattende bruk av statsterrorisme.

Oppdatering 18.5.2011;

Hver tredje Berlinstudent vurderer å selge sex for å finansiere studiene.

 

.

 

 


  • 24.04.2011 kl.21:03 i Sexkjøpsloven
  • 2 kommentarer
  • Permalenke

2 kommentarer

Arvid

25.04.2011 kl.17:07

Tiltredes! Kort og godt.

18.10.2012 kl.13:52

?When you educate yourself about clitoredectomies, infibulation, forced prostitution, rape as a war tactic, patriarchal religions, women painters, filmmakers, poets, writers, activists, politicians, sex-industry workers, historians, archelogoists and musicians, that?s self-protection.? ~Inga Muscio, Cunt: A Declaration Of Independence

Skriv en ny kommentar

Norske blogger


Kategorier

Arkiv


hits