Må Bibelen skrives på nytt? - Jordanbøkene.Illustrasjon; Lystenes Hage, Hieronymus Bosch, 1503-1504

Bibelen har spillt en avgjørende rolle for menneskers tanker, handlinger og holdninger gjennom svært lang tid. Bibelen er egentlig en novellesamling, og mange av Det gamle testamentets bøker deler kristne med både jøder og muslimer.

Det nye testamentet derimot er den kristne "grunnboken". Den ble til på følgende måte:

Keiser Konstantin ( født  272 , død 337) hadde mange uenigheter  i  Romerriket, og bestemte at staten skulle kristnes. Man vet at det på denne tiden var mange som hadde blitt veldig inspirert av Jesus, "de første kristne"; og det var en voksende bevegelse. Den opprinnelige kristne tro og praksis ble sannsynligvis oppfattet som ganske eksentrisk. På denne tiden var det også mange andre religioner i Roma. Keiseren bestemte at Staten skulle bli kristent, og på Konsilet  i Nikea år 325  la han og øvrig maktelite grunnlaget for det vi kjenner som kristendom. Det ble  blandt annet bestemt hvilke bøker som skulle innbefattes i "Guds bok".

På denne tiden var Biblioteket i Alexandria fylt opp med det meste som var skrevet av tekster frem til da, orginaler og kopier, på denne tiden var det jo bare håndskrift, men man kan anta at det var skrevet mange tekster om Jesus og andre ting.

Kort tid etter Kirkemøtet ble biblioteket ødelagt, og det meste av oldtidens litteratur gikk tapt. Det fantes jo boksamlinger (tekstruller) også andre steder, men biblioteket i Alexandria skal ha vært uten sidestykke, og veldig mye ble slettet for evig tid. Dette må forstås som en bokbrann av dimensjoner, og sannsynligvis ville verden ha sett veldig annerledes ut idag om disse kildene ikke hadde blitt ødelagte. Mange ser på hendelsen som inngangen til den mørke middelalderen,  hvor den kristne tro  og praksis som  Bibelen definerte ble drevet frem over hele Europa, som ble underlagt romerkirken.

Den ortodokse kirke spredte seg i hovedsak østover.

Det har hele tiden eksistert noen andre tekster fra dette tidsrommet, men spredt, og vanskelig å kunne lage en rekonstruksjon. Noen tekster ble gjemt bort i kloster. Noen tekster forbe mer kjente, men ofte ikke annerkjent fra den religiøse ledelsen, dvs. Paven.

Det finnes likevel noen alternative til den påstått riktige Bibelen, feks. Urevangeliet, som bla. beskriver Jesus som ønsket vegetarisk kosthold for mennesker.

Etter reformasjonen og stadige oversettinger har Bibelen blitt stadig mer ulik Konstantin og co sine utvalgte tekster, bla har man endret De ti bud flere ganger. Samtidig har begreper endret betydning i dette tidsrom. Å tolke Bibelen er derfor veldig komplisert, og et intressant studie for å forstå også ulike prosesser i samfunnshistorien.

Her har også kunsthistorie bidratt mye for å avdekke ulike samfunnsforhold og tankeforståelse for samfunnsforhold  og utvikling i den kristne idebakgrunn.

Fra 1947 til 1956 ble det funnet nær 900 tekster i elleve hule i ørkenen nordvest for Dødehavet, de så kalte Dødehavsrullene, som gav fornyet intresse.Det mest velbevarte og kjente eksemplet er Thomasevangeliet. Man sier at Jesus selv utpekte Thomas til å være sekretær og skrive ned hva han talte. Teksten er også i sitatform, og rundt halvparten av sitatene kan gjenfinnes i vår Bibel. Men her tegner det seg bla.et bilde av en Jesus som ønsker likestilling mellom kjønn. Teksten var nok ikke ønskelig å skulle bli spredt, men noen har vært forutseende og bevart både den og mange andre tekster til ettertiden, og denne skatt kan vi nå alle google oss frem til i dagens teknologiserte verden.

Den siste arkeologiske oppdagelsen er Jordanbøkene, som antas å være skrevet i Jesus samtid. Rundt 70 bøker med mellom 5 og 15 blyplater, på størrelse med kredittkort. Disse bøkene ble etter sigende funnet i en hule i Jordan engang mellom 2005-2007, og smuglet til Israel, der det idag er i besittelse til en beduin. Den Israeliske beduinen på sin side påstår at det har vært i familiens eie i over 100 år.


Vi med intresse for Bibelhistorie håper at innholdet vil komme ut til allmennheten fortest mulig, og sett på denne spennende epoken med et "nytt" bidrag i det store pusslespillet.

06.04.11; Mener at bøkene ikke kan være eldre enn 70 e.kr.

 

 


  • 01.apr.2011 kl.20:17 i Blogg
  • 24 kommentarer
  • Permalenke

24 kommentarer

02.apr.2011 kl.13:47

Tror du har falt for flere bløffer her, dessverre.

Det viser seg at disse blybøkene er bedrag, de er rett og slett forfalskede.

I tillegg stemmer det ikke at Det nye testamenet ble bestemt på kirkemøte i Nikea, det var bred enighet om skriftene lenge før det dette (selv om det var noe uenighet om enkelte bøker også etter Nikea) og de ble ikke diskutert på det kirkemøtet.

I tillegg eksisterte ikke det legendariske biblioteket i Aleksandria på 300-tallet.

pippilottafryd

03.apr.2011 kl.00:47

Anonym: Intressant, kan du underbygge med linker?

03.apr.2011 kl.12:35

Hvorfor jeg fremstår som anonym er noe uklart, ettersom jeg oppgir både navn, e-post og URL når jeg kommenterer;-)

Ellers er det faktisk større grunn til å be deg oppgi linker enn meg, for dette er det bare å se etter i nærmeste historieverk (fra universitetsforlag) eller bare å google.

Men her kommer et par:

Fra min egen blogg: http://dekodet.blogspot.com/2011/04/blyblffen-avslrt.html

Fra Wikipedia (disse artiklene er basert på kilder, jeg har sjekket):

http://no.wikipedia.org/wiki/Biblioteket_i_Alexandria: "Selv om det ikke er mulig å oppgi en klar dato for når biblioteket var borte, er historikerne ganske samstemte om at det meste av det som må ha vært igjen av det store biblioteket, var borte før år 300".

http://no.wikipedia.org/wiki/Konsilet_i_Nikea: "Konsilet diskuterte ikke sammensetningen av den Bibelske kanon."

Mvh

Bjørn Are

pippilottafryd

03.apr.2011 kl.13:04

Anonym: Jeg har vedlagt mange linker, det er bare å trykke på det med blå skrift så dukker linken opp.

pippilottafryd

03.apr.2011 kl.13:18

Anonym: Den siste linken din ser ikke ut å funke. Og mulig at du har rett i at blybøkene er falske, men det vet man vel ikke før man får undersøkt de?

Det var jo flere angrep/branner/ødelegglser mot flere biblioteker i området, men det ser ut som om noen hadde intresse i å fjerne visste tekster, og har klart det veldig godt?

04.apr.2011 kl.09:53

Først ber jeg pent om at du får rettet opp slik at jeg slipper å fremstå som anonym. Jeg skriver navn, E-post og URL inn hver gang, men det er tydelig at bloggen din ikke fanger det opp.

Når det gjelder lenkene dine er de lette å bruke, men de sier altså flere steder noe annet enn hva du sier - både når det gjelder kirkemøtet i Nikea og Biblioteket i Aleksandria. Det er vel ikke helt ryddig å påstå at noe er slik og slik og så lenke til noe som sier noe annet?

Ellers er disse blybøkene blitt undersøkt i den forstand at man har fått se nærbilder av innskriftene og de bekrefter at historien ikke stemmer - jeg har forøvrig skrevet mer om dem på http://skepsis.no/blog med masse linker til steder som støtter mine konklusjoner.

Den siste linken min er det bare å kopiere og lime inn i adressefeltet - den havner til samme wikipedia-artikkel som du linket til, om kirkemøtet i Nikea.

Disse brannene mot flere biblioteker handler ikke om interesse for å ødelegge noen skrifter, hvis vi skal lese hva kildene sier (ønsker vi å fantasere løsrevet fra kildene kan vi selvsagt si hva som helst).

Men kildene (som er omtalt blant annet på Wikipediaoppslaget) viser at dette handler om alt fra utvisninger og forfall (i regi av herskere før Kristus), romerske erobringer (Cæsar), borgerkriger, ulykker (Tsunami) etc.

Det ble tatt vare på svært mange skrifter i mange hundre år i mange byer og biblioteker både før og etter år 391, f.eks. i patriarken og keiserens biblioteker i Konstantinopel. Utfordringen var å ha råd til å ta vare på dem, siden dette krevde stadige avskrifter, noe som ikke var enkelt i urolige tider eller under økonomisk nedgang og der man naturlig nok prioriterte tekstene som man selv brukte mest.

Mye av det som gikk tapt selv om det faktisk var kopier flere steder enn i Aleksandria skyldtes barbariske invasjoner (f.eks. av vandalene, hunnerne og vikingene), stadige kriger, branner (det var mye uhell i mange byer gjennom århundrene, f.eks. brant store deler av London så sent som på 1600-tallet) og beleiringer, f.eks. da Konstantinopel ble erobret i 1204 og 1453.

Tror det er flott om du ser nærmere på kildene før du skriver mer om dette stoffet.

Mvh

Bjørn Are

Trond

04.apr.2011 kl.15:02

Kjære Pippilottafryd.

Jeg ser at du publiserte dette innlegget på 1. april. I grunnen ganske passende, for her var det mange bløffer, som Bjørn Are Davidsen også har påpekt.

Et spørsmål som er verdt å tenke over: Var "den mørke middelalder" virkelig så mørk? Eller var dette en tid preget av framgang innen vitenskap og filosofi, en tid som la grunnlaget for renessanse og opplysningstid? Hvis vi sammenligner med vår tid: Hvor mange mennesker mistet livet i kriger og folkemord på 1900-tallet? Hvor mange dør av sult eller mangel på medisiner i dag, mens vi i vesten lever som konger?

Dette kan du lese mer om i den utmerkete boken "Da jorden ble flat - Mytene som ikke ville dø" av Bjørn Are Davidsen: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5167420

Du skriver også om at Jesus ønsket likestilling mellom kjønn, men du trenger ikke gå til Tomas-evangeliet for å finne det. Likeverd mellom kjønnene finner du i de fire evangeliene i Bibelen. Bibelen revolusjonerte kvinnens rolle i sin samtid.

Faktisk ville jeg holdt meg langt unna Tomas-evangeliet, for kvinnesynet der er rimelig svart:

Simon Peter sa til dem: "La Maria gå bort fra oss, for kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: "Se, jeg skal lede henne for å gjøre en mann av henne slik at hun også blir en levende ånd lik dere menn. For hver kvinne som gjør seg til mann skal gå inn i himmelriket." (Logion 114)

Jeg vil i alle fall ikke kalle dette likestilling.

bombadil

04.apr.2011 kl.15:30

Når det gjelder bibelens historie kan jeg anbefale boka jeg har omtalt i bokbloggen min her: http://bombabok.blogspot.com/2010/06/bible-biography.html

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.16:23

Anonym: Jeg vet ikke hvorfor du kommer opp som anonym Bjørn Are, det er utenfor min kontroll hva som vises på bloggen av adresser, men merkelig ettersom andre kommer med navn.

På Wikipedialinken står det at det er ulike meninger om når bibliotekene ble ødelagt, som du påpeker. Men på kunsthistorien lærte vi at det skjedde etter Konstantin den store. Og det er mulig at jeg husker litt feil i forhold til at de bestemte hvilke bøker som skulle være med, men de la nok lista sånn noenlunde. Det er jo skjedd endringer flere ganger, men jeg vil anta at det feks. ble bestemt at Paulusbrevene skulle være med, mens Thomasevangeliet nok var for mye sprengstoff til å bli inkludert?

Jeg skal se over stoffet litt nøyere, og takk for input. :)

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.16:36

Trond: Den mørke middelalderen var muligvis ikke så mørk, og det ligger også link om det under "mørke middelalder". Men det ligger også vedlagt en artikkel om meldrøye, og hvordan kirkens menn brukte sykdommen det gav til skrekk og advarsel samt gav de økonomisk fordel. Hieronymus Bosch, middelaldermaleren som illustrerer blogginnlegget, har også en sterk kritikk mot øvrigheta og samfunnsforhold i den tiden, og peker på at det nok slett ikke var bare fryd og gammen.

På Jesus tid var kvinner ikke likestillt, men menns eiendom. Jfr. også feks. Paulus; "Kvinner skal tie i forsamlingen". De fikk svært sjelden skolering. Jesus mente, etter min tolkning av Thomassitatet, at kvinner også kunne lære og bli like frie som menn.

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.16:38

bombadil: Så spennende ut, jeg får se om jeg finner den på biblioteket, takk for tips!

Trond

04.apr.2011 kl.18:43

Hei igjen, Pippilottafryd

Vi vet ganske mye om kriteriene som lå til grunn når skriftene i Nye Testamentet ble valgt ut.

"I praksis var de fleste av de 27 skriftene som nå utgjør Det nye testamentet, allment anerkjent allerede [...] på siste halvdel av 100-tallet. Men på den tiden eksisterte det ingen sentral kirkelig myndighet som kunne uttale seg eller ta beslutninger på hele kirkens vegne. Desto mer interessant er det at de kristne menighetene hver for seg ? og i kommunikasjon med hverandre ? i stor grad kom frem til de samme svarene på hvilke skrifter de anså som troverdige kilder til Jesu liv og budskap.

Når kirkemøtene på slutten av 300-tallet fastsetter den kristne kánon, dreier det seg altså hovedsakelig om en oppsummering og bekreftelse av en allerede mer enn tohundreårig konsensus de kristne menighetene imellom."

De to avsnittene er sitert fra Bibelselskapet sitt nettsted:

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/OmBibelen/Tilblivelse/Kanonhistorie/Det%20nye%20testamentet.aspx

Der står også utvelgelseskriteriene beskrevet. Tomas-evangeliet følger ikke kriteriene: "Let none read the Gospel according to Thomas: for it is the work not of one of the twelve Apostles, but of one of the three wicked disciples of Manes." (Se f.eks http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Thomas#Attestation)

Trond

04.apr.2011 kl.19:12

Om kvinner: Du skriver:

"På Jesus tid var kvinner ikke likestillt, men menns eiendom."

Det stemmer nok. Og det gjør det lettere å se hvor radikalt annerledes Jesus behandlet kvinner, setter de fri, bekrefter de, snakker med de, selv om det ikke var "tillat", tar imot gaver fra de, lar en kvinne salve han med en dyr salve ... Tjuefire ganger i Lukas-evangeliet møter eller snakker Jesus om kvinner, og hver gang er det positivt.

"Jesus mente, etter min tolkning av Thomassitatet, at kvinner også kunne lære og bli like frie som menn."

Men du ... synes du ikke den tolkningen er litt søkt? Det er jo ikke det som står der ..?

Paulus sier: "Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv." Men hva skal mennene gjøre? Det står tre vers etterpå: "Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den."

Ser du at utsagnene om menn og kvinner faktisk er nesten like? Mennene skal elske konene sine like mye som Jesus elsket kirken, han som gav livet sitt for kirken. Det er en slik mann man skal underordne seg, en som elsker deg så høyt at han gir livet sitt for deg. For å snu om på det: Jeg underordner meg gladelig en kone som elsker meg på den måten!

De to sitatene var fra brevet til Efeserne, kapittel 5. Paulus skriver også, i brevet til Galaterne, kapittel 3:

"Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus."

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.19:12

Trond: Takk for intressante innspill. Men tydeligvis var det ulike syn, bla; http://no.wikipedia.org/wiki/Arianisme , og det kan kanskje være en forklaring på at man ikke ønsket Thomasevangeliet i skriftsamlingen?

Trond

04.apr.2011 kl.19:18

Pippilottafryd: Striden rundt Arius på 300-tallet hadde egentlig ingenting med utvelgelsen av skrifter til Bibelen å gjøre.

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.19:37

Trond: Du siterte; "Se, jeg skal lede henne for å gjøre en mann av henne slik at hun også blir en levende ånd lik dere menn. For hver kvinne som gjør seg til mann skal gå inn i himmelriket."

Jeg skrev; "Jesus mente, etter min tolkning av Thomassitatet, at kvinner også kunne lære og bli like frie som menn."

Hva betyr å gjøre seg til mann? Her må man nok se det i kontekst til Jesu samtid, da kvinner ikke hadde rettigheter som menn, men var knyttet til hjemmet og den private sfære. Dette har preget synet helt til vår tid. Først nylig har kvinner kunnet blitt prester og biskoper feks. Kvinnens rolle har vært å støtte sin mann, helst usynlig, og helst uten å yttre for sterke meninger.

Sammenlikn også i forhold til at presten var mellomleddet til Gud (som Jesus fjernet og gav oss direkte "kontaktlinje"), slik var mannen kvinnens mellomledd til Gud. Men her mener jeg alltså at Jesus appellerte til kvinnen om å selv være ansvarlig for sin frelse, og å følge Guds vilje først og fremst, ikke sin fars eller ektemanns vilje. Noe som jo vil kreve mye av en kvinne i et patrialsk system.

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.19:46

Trond:Det står; "Det resulterte i at en grunnstamme av historiske beretninger og oppbyggelige brev ble samlet før år 200 e.Kr.Drøftelser omkring noen skrifter fortsatte inn i det 3. og 4. århundre på flere kirkemøter, men de fire evangeliene, Apostlenes gjerninger, en samling av Paulus' brev og andre brev og til sist det apokalyptiske skriftet Johannes' åpenbaring var det ikke uenighet om." http://no.wikipedia.org/wiki/Bibelen#Kanoniseringen_av_den_kristne_bibelen

Trond

04.apr.2011 kl.20:35

Jeg skjønner ikke helt hva du tenker å si med den siste sitatet fra Wikipedia?

Sitatet som vi har diskutert fra Tomas-evangeliet synes jeg er kvinneundertrykkende og kvinnefiendlig. Kvinner skal være kvinne med stor frimodighet, og må på ingen måte gjøres til menn. Skapelsesfortellingen i Bibelen forteller at Gud skapte mann og kvinne, og at de to er likeverdige. Mannen trenger ikke å bli kvinne, og kvinnen trenger ikke å bli mann. Tomas-evangeliet sier noe annet der.

Bibelen er også tydelig på at den eneste måten å komme inn i himmelriket er ved å tro på Jesus. Også her er Tomas-evangeliet i konflikt med selve kjernen i det bibelske budskapet.

Derfor tror jeg ikke at Tomas-evangeliet inneholder autentiske Jesus-ord. Av samme grunn har det sannsynligvis aldri vært aktuelt å inkludere det i den kristne Bibelen.

Jeg tror også at vestens historie med undertrykking av kvinner har mye med Aristoteles sitt syn på kvinnen å gjøre. I motsetning til Bibelens forfattere var Aristoteles svært negativ til kvinnen.

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.20:59

Trond: Jeg forstår det slik at Gud ønsket likeverd, men Satan var jo her, og slik ble/blir kvinnen undertrykket og nedvurdert i mange samfunn. Dette hadde utviklet seg i negativ retning, og når Gud sente Jesus så var det for å lage en ny pakt (gi nye regler å følge)med mennesker, dvs. den gamle (jødiske) gjaldt ikke lengre.

Jesus blir gjerne kreditert for å ha bevisstgjort mennesket om å utvise humanitet, alltså kjærlighet, istedenfor øye for øye og tann for tann som i GT, skulle man elske sine fiender, og snu det andre kinn til. Men man skulle også være modig og tale frimodig og sannt også mot de høyest i samfunnet hvis uretten rådet.

Jeg mener at Jesus dristet seg til å erkjenne at han var, som vi alle er, Guds barn. Han ønsket at vi skulle følge i hans fotspor, dvs. gjøre Guds vilje. Metaforisk at hans gode kraft og tanke ble reinkarnert i oss og utviklet. Men dessverre er det vel ikke akkurat resultatet. Og Bibelen har legitimert mye ondt gjort mot mennesket. Så kan det da være Guds rene ord? Jeg mener nei. Jeg trur vi finner fragmenter av Guds ord i Bibelen, men ikke noe mer enn det. Jeg ser ikke Bibelen som et autentisk resultat av Guds vilje, men som et politisk spill, der egenintresser kanskje var viktigere enn å videreformiddle Jesus dypeste lære.

Hvis det er riktig at Jesus selv utpekte en sekretær, så bør jo den teksten prioriteres, og den er dessuten svært kort.

Arild Markussen

04.apr.2011 kl.22:28

KVINNENE: Les om Priskilla som underviste (og kanskje hadde funksjon som "bibelskolelærer" for) predikanten Apollos (Apostlenes gjerninger 18,26). En kvinne underviste en mann -! Akseptert og i samarbeid med "kvinnehateren" Paulus... Les ellers Paulus som selv omtaler og skryter av MEDARBEIDERNE sine; blant mange menn også Føbe og Priskilla - samt Maria, Tryfena og Tryfosa, Julia og andre (muligens "bare" diakoner og ikke lærere); Romerbrevet 16.

Om hvordan i alle fall en av Gamle testamentets forfattere beskrev kvinners muligheter: Salomos ordtak, kapittel 31, 10 og ut. Der beskrives en driftig og klok kvinne med stor respekt. Helt i stil med kapittel 14, vers 1 i samme skrift: Kvinnevisdom styrer huset. God lesing! (Ikke ulurt å sjekke hovedkildene :-)

Trond

04.apr.2011 kl.23:52

Pippilottafryd: Jeg følger deg et stykke i den siste kommentaren din. De to første avsnittene er jeg rimelig enig i. Men Jesus sier at den nye pakten er "en pakt i mitt blod til syndenes forlatelse," ikke et nytt sett med lover og bud.

I tredje avsnitt sier du at Jesus er Guds barn. Det er jeg også enig i. Da Jesus ble døpt av Johannes i Jordan-elven kom Guds Ånd ned over Jesus som en due, og det hørtes en stemme som sa: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Og hvis du tror på Jesus vil Guds Ånd ta bolig i deg også, og veilede deg til den fulle sannheten.

Bibelen har blitt brukt til å forsvare de verste ting, men vi kan ikke bruke det som argument mot at Bibelen er Guds Ord. Bibelen er ikke en bok som bare kan lede mennesker til å gjøre gode ting. Da ville den vært en magisk bok.

Bibelen er en bok som setter mennesker fri. Frihet innebærer muligheten til å velge det gode.

Bibelen sier om seg selv, fra Paulus sitt andre brev til Timoteus: "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning."

Hvis man bare finner fragmenter av Guds ord i Bibelen, betyr det at vi ikke har noen måte å vite hvilke fragmenter som er de autentiske Guds Ord. I praksis betyr det at vi ikke kan stole på noe av det som står!

pippilottafryd

05.apr.2011 kl.00:43

Trond: Men vi kan stole på Boken Han har lagt ned i våre hjerter. Den levende Guden, ikke en papirgud. Vi har Bibelen dypt plantet i våre kulturelle røtter, men retolkninger, arkeologiske funn og annet gir oss en større forståelse av Bibelens rolle. Som visdoms og historiebærer ikke minst.

05.apr.2011 kl.08:55

Jeg ser at samtalen fortsetter med andre, flott!

Spiller inn noen små kommentarer til:

"På Wikipedialinken står det at det er ulike meninger om når bibliotekene ble ødelagt, som du påpeker. Men på kunsthistorien lærte vi at det skjedde etter Konstantin den store."

Det er ulike meninger fordi kildene faktisk ikke forteller rett ut hvor lenge det store biblioteket eksisterte i noenlunde opprinnelig form, dette må leses indirekte - ikke minst ut fra når noen sier de har sett det. Og det er det ingen kilder til etter det første århundre før Kristus.

Imidlertid fortelles om ANDRE biblioteker i Aleksandria, og at også disse ble ødelagt - og at nye kom til.

Dermed er det som du lærte på kunsthistorie så vidt jeg kan forstå ikke basert på kilder, men på en moderne myte om det opprinnelige biblioteket (skapt av Gibbon på 1700-tallet).

Når det gjelder hvilke bøker som skulle være med i NT, er det mye kilder til diskusjoner om hvilke skrifter man mente skulle være rettesnor for kristne (kravene var at de stammet fra en apostel eller en som stod en apostel nær, og dermed måtte være jødiske/kristne og fra første århundre, samt ha vært brukt/kjent lenge nok i forsamlingene).

Det var aldri tvil om de fleste av Paulusbrevene, men det er ikke engang nevnt at man diskuterte Thomas-evangeliet. Grunnen er nok at skriftet såpass opplagt ikke er et jødisk skrift fra det første århundre, og først dukket opp over hundre år etter Jesus, selv om deler av det kan føres tilbake til utsagn vi kjenner igjen fra evangeliene i NT.

Mvh

Bjørn Are

Trond

05.apr.2011 kl.09:01

Jeg er enig i at Gud kan tale til hjertene våre. I første brev til korinterne står det at Gud har satt sitt segl på de som tror på Jesus, og gir Den Hellige Ånd som pant i hjertet. Jesus sier at når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.

Men dette står ikke i motsetning til at Bibelen er Guds Ord. Gud blir jo ikke en papirgud bare fordi det står skrevet sannheter om han på et papir.

Det finnes ting i Bibelen som er vanskelig å forstå, og arkeologiske funn, kildeforskning og annen vitenskap gir stadig en større forståelse av ting som står i Bibelen. Men det sentrale budskapet i Bibelen er ikke vanskelig å forstå eller vanskelig å tolke.

Skriv en ny kommentar

Norske blogger


Kategorier

Arkiv


hits