Svineinfluensavaksinen var visst farlig likevel...I Sverige har Sosialstyrelsen stoppat all vaksinering med Pandemrix på barn, og Läkemedelsverket sier at det er en klar sammenheng mellom vaksinen og Narkolepsi. Fire ganger fler barn har utviklet Narkolepsi enn uvaksinerte.  En finsk undersøkelse konkluderte med ni ganger så høy risiko.

Norske myndigheter, via Folkehelseinstituttet, understreket viktigheten at alle tok vaksinen. Man skulle ihvertfall la seg stikke for å være solidarisk. Alle betenkeligheter ble avfeid, og vaksineskeptikere ble hetset i Norske medier.

Nå viser det seg at de ansvarlige for strategien skal granske seg selv.

Det ser ut som om "konspirasjonsteoriene" fra vaksineskeptikerne var begrunnet, dessverre.

Oppdatering 21.5.11; Vaksine for 200 millioner skal destrueres. Dette er penger som kunne ha vært brukt til mye helsefremmende tiltak, istedenfor gikk de rett i medisinindustriens dype lommer. Fortsatt bagatelliseres vaksinehysterien myndighetene satte igang.


  • 30.mar.2011 kl.21:15 i Blogg
  • 4 kommentarer
  • Permalenke

4 kommentarer

Sandy Lunøe

03.apr.2011 kl.22:46

Svineinfluensavaksinen ? et uklokt valg?

Det finnes flere svineinfluensavaksiner på markedet. Noen har en sterkere konsentrasjon av virusantigen enn Pandemrix som ble valgt av våre helsemyndigheter.

De ?rene? vaksiner inneholder ikke det omstridte stoffet skvalen/squalene som er mistenkt for å forårsake autoimmunesykdommer. Pandemrix inneholder en meget sterk konsentrasjon av squalene, økt risiko for autoimmune sykdommer f.eks. narkolepsi, var muligens forventet.

Skvalen (?squalene?) heter også ASO3 og er en ?adjuvans?, tilsatt for å fremme immunresponsen fordi Pandemrix har en svak konsentrasjon av virusantigen.

Med "rene vaksiner" unngår man polysorbat som kan føre til allergisjokk. Det kan også unngås allergireaksjoner på grunn av egg. Polysorbat er mistenkt å føre til enda flere alvorlige bivirkninger.

Polysorbat i Pandemrix kan føre til at blod-hjerne barrieren gjøres mer porøs "åpner opp" slik at kvikksølv og andre stoffer passerer lettere gjennom barrieren og inntil hjernevev.

Dette er spesielt bekymringsfullt når det gjelder småbarn da de har underutviklede blod-hjerne barrierer. Det stilles spørsmål ved medisinsk forsvarlighet når det gjelder administrasjon av Pandemrix til gravide og småbarn.

Det er opplyst i produktdokumentasjon for Pandemrix at skvalenholdige vaksiner kan være mer smertefulle når de injiseres og at de kan føre til flere bivirkninger enn de rene vaksiner.

Formaldehyd er sterkt kreftfremkallende, det finnes ingen minimumsgrense for mengden som kan være helsefarlig i injeksjoner.

Risikofrekvensen for alvorlige bivirkninger er ikke kjent før det er foretatt massevaksinasjoner.

Våre myndigheter har valgt en vaksine i hetteglass som inneholder 10 doser, og ikke ferdigfylte, enkeltdosessprøyter. Med flerdosesvaksiner må det tilsettes et konserveringsmiddel, i dette tilfelle kvikksølv. Kvikksølv tilsettes ikke vaksiner som er på markedet i ferdigfylte sprøyter.

Før injisering med Pandemrix må innholdet i to hetteglass blandes: et med virusantigen-suspensjon og et med skvalen-emulsjon. Den ferdig blandingen er da nok til 10 doser. Hetteglasset må rystes før hver gang en dose er trukket opp.

Det risikeres introduksjon av luftbakterier til vaksinen hver gang en dose trekkes opp, spesielt når det er mange personer i omgivelsene. Med flerdosespreparater stilles det større krav til håndtering og teknikk enn med ferdigfylte sprøyter.

Virusantigen er i form av bitte små partikler som flyter meget spredt i vaksinen, og som man ikke kan se. Uansett rysteteknikken til de som trekker opp hver 0,5 ml dose, kan verken produsenten eller våre helsemyndigheter garantere at man får den riktige styrken eller mengde med virusantigen som neste man som står i vaksinekøen!

Dersom våre helsemyndigheter hadde kjøpt de dyrere, renere vaksiner i ferdigfylte sprøyter kunne dette ha ført til mindre smerter og reaksjoner ved stikkstedet og færre bivirkninger. Både kvikksølv, skvalen, polysorbat og egg kunne ha vært unngått. Vi ville sannsynligvis også ha fått en vaksine med mindre bakteriekontaminasjon, og ikke minst - vi ville ha fått riktig mengde med virusantigen i hver dose.

Folkehelsa forsøkte å skaffe de "renere" vaksinene, men andre land stiller først i køen. Hvor var våre helsemyndigheter da Pandemrix ble valgt?

pippilottafryd

04.apr.2011 kl.17:18

Sandy Lunøe: Slik jeg har forstått det, endret WHO pandemibegrepet. Det var ikke lengre nødvendig med mange dødsfall for å erklære pandemi, bare forventet mange syke. Norske myndigheter inngikk en avtale med GlaxoSmithKline, der vi forpliktet oss å kjøpe 4.7 millioner doser, og skulle få først tilgang til denne vaksinen når pandemien kom. Her fannt jeg en blogg som forteller om hemmelige avtaler; http://19679.vgb.no/2009/11/08/er-norske-vaksineavtaler-hemmelige-og-ulovlige-polens-helseminister-ingen-test-av-svineinfluensa-vaksiner-pa-befolkningen/ . Polen ble til trass av manglende vaksinering veldig svakt rammet av influensaen; http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252809

08.nov.2011 kl.11:57

Norge hadde vell også et 6 ellers 7 sifret beløp i aksjer oss produsenten.

pippilottafryd

08.nov.2011 kl.14:07

Anonym: Det var en lønnsom handel for produsenten ja. Men hva mener du med "Norge"? Oljefondet eller familien Stoltenberg eller andre?

Skriv en ny kommentar

Norske blogger


Kategorier

Arkiv


hits